abk teknik solidworks

3D QuickForm

3D QuickForm

SOLIDWORKS içerisinde form parçaların açınımını alabilirsiniz ve bu açınımı simüle edebilirsiniz. 3DQuickForm bir SOLIDWORKS içerisinde doğrudan parça üzerinde çalıştığı için kesinlikle veri kaybı olmaz ve SOLIDWORKS datası ile arasındaki parametriklik bozulmaz. 

SOLIDWORKS içerisinde model üzerine yapacağınız değişiklikler, direkt olarak 3DQuickForm ile almış olduğunuz açınımada yansır. Kullanıcı, SOLIDWORKS ile çizmiş olduğu modelleri kullanabileceği gibi başka bir CAD programından aldığı modeli de kullanabilir. Malzeme tedarikçileri ve kalıp üreticilerinin kalıp tasarımını en kısa zamanda bitirebilmesine ve minimum deneme ile kalıbı oluşturmalarına yardımcı olur.


Program içerisindeki örücü (mesher) otomatik olarak çalışır ve özel durumlarda kullanılabilecek kullanıcı tanımlı ayarlara da imkan vermektedir. Böylece tasarımcı, tamamen kalıp tasarımına ve fiziksel denemelere konsantre olabilir. Simülasyonlar proje bazında yapılabildiği gibi çoklu projelere de uygulanabilirler. Böylece de tasarımınızın fizibilitesini daha verimli bir şekilde hazırlayabilir, tüm prosesin simülasyonunu ve optimizasyonunu yapabilirsiniz. Simülasyonun sonunda parçanın açınımını, malzeme kalınlığındaki değişmeleri ve model üzerindeki gerilme/gerinme dağılımını görebilirsiniz. Özelleştirilebilir malzeme kütüphanesi sayesinde tasarımınızı değişik malzemeler ile test edebilirsiniz. SOLIDWORKS ile tam entegre olan 3DQuickForm, kullanımı kolay ve çok fonksiyonel bir çözümdür.

3DQuickForm'un ileri versiyonu olan 3DQuickForm Advanced paketi de sıvama ve bükme simülasyonu, başlangıç sınırları tanımlama, sabit kenar/yüzey gibi sınır koşulları tanımlama, simetri verme vb. özellikleri desteklemektedir. Çoklu adımlar da desteklenmektedir.