abk teknik solidworks

SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS® Manage, SOLIDWORKS müşterilerine eşsiz ve gelişmiş bir veri yönetimi araç seti sağlar. Bu çözüm, SOLIDWORKS PDM Professional'ın dosya yönetim özellikleri ve kullanım kolaylığına güçlü proje, süreç ve unsur yönetimi özelliklerinin yanı sıra interaktif pano ve raporlama araçlarının eklenmesiyle elde edilmiştir.

Genel Bakış:

SOLIDWORKS Manage, SOLIDWORKS PDM Professional'ın sağladığı genel dosya yönetimi ve uygulama entegrasyonlarını içeren (ya da bunların üzerine inşa edilmiş), gelişmiş bir öğe (veya kayıt) tabanlı veri yönetimi sistemidir. SOLIDWORKS Manage'da bulunan başlıca işlevler arasında Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Öğe Yönetimi ve pano ile rapor oluşturma yer alır. İstemci ve sunucu gereksinimleri temelde SOLIDWORKS PDM Professional ile aynıdır. SOLIDWORKS Manage SOLIDWORKS PDM Professional ile aynı SQL Server® sürümünde çalışır ve SOLIDWORKS PDM Professional kasa veritabanlarına bağlanan kendi veritabanı vardır. SOLIDWORKS Manage özel bir masaüstü Kullanıcı Arabirimine (UI) sahiptir ancak kullanıcı mevcut bilgi ve işlevlere Windows® Gezgini ve SOLIDWORKS CAD eklentisi aracılığıyla da erişebilir. 

Ayrıca, istemcilere kurulum yapılmasını gerektirmeyen bir de tarayıcı tabanlı kullanıcı arabirimi bulunur. Erişim yöntemi ne olursa olsun şirketler, SOLIDWORKS Manage'ın grafik kullanıcı arabirimli, kullanımı kolay yönetim aracı sayesinde özel BT destek ekibine veya şirket dışı danışmanlara ihtiyaç duymadan sistemi kolaylıkla yapılandırabilir ve yönetebilir.

Avantajları:

* Dosya ve kayıt verilerini birleştiren düzenleme özelliği sayesinde ürün verilerini diğer iş sistemleriyle paylaşarak eksiksiz malzeme Listeleri oluşturmak için harcanan süreyi kısaltır.
* Senkronize edilmiş tüm verilere tek bir sistemden erişilebilmesini sağlar.
* Harici kaynak veya danışman ihtiyacını ortadan kaldırarak birden fazla veri yönetimi sistemi ve ayrı uygulamalar kullanmaya ilişkin maliyetleri azaltır.

* Tüm zaman çizelgelerinin, kaynakların, görevlerin ve proje çıktılarının ortak bir proje hedefine bağlanmasını sağlayarak proje geliştirmeyle ilgili zaman ve maliyet aşımlarını önler.
* İnteraktif panolar yardımıyla ve kaynak kapasitesinin genel bir görünümünü sunarak proje yöneticilerine, kritik ürün geliştirme kararlarını verebilmeleri için gereken bilgileri sağlar.

SOLIDWORKS Manage Professional, sistemin her noktasından projenin güncel durumu, kaynak tahsisi ve kalite performansı gibi bilgiler çekebilen ve bu bilgileri kolayca kullanılabilecek bir biçimde sunabilen güçlü pano ve raporlama araçları sunar. Başlıca dört fonksiyonel alanı şu özelliklerle destekler.

Proje Yönetimi:


* Proje başlangıcından bitişine kadar tüm proje aşamalarını başlangıç ve bitiş bağlantılarıyla Gantt tablosuyla ve İş Dökümü Yapısı (WBS) görünümleriyle yönetin.
* Tüm zaman çizelgelerini, kritik yolları ve dönüm noktalarını görüntüleyin.
* Projenin her aşamasına kaynak tahsis edin ve kaynak kullanımı ile kapasitesini görüntüleyin.
* Proje aşamalarının tamamlanmasını izlemek için kullanıcı görevleri atayın ve kullanıcılara güncel bir yapılacaklar listesi sağlayın.
* Malzeme listesi, referans belgeler ve proje çıktıları biçiminde kayıtlar ve dosyalar ekleyin.
* Zaman tabloları kullanarak proje aşamalarının dağılım sürelerini izleyin.
* Tamamlanan kullanıcı görevlerinden, zaman tablolarından veya manuel güncellemelerden faydalanarak ilerlemeyi izleyin.

Süreç Yönetimi:


* Tüm mühendislik türleri ve iş süreçleri için durum ve karar alma noktalarını yapılandırın.
* Tüm paydaşları e-posta ve/veya metin mesajlarıyla otomatik olarak bilgilendirin.
* Etkilenen kayıtları, dosyaları ve diğer ilgili bilgileri ekleyin.
* Planlanmamış onaylayıcıları etkinleştirin ve kullanıcı görevlerini otomatik atayın.
* SOLIDWORKS PDM iş akışı durumu değişiklikleri aracılığıyla otomatik olarak süreç oluşturun.Panolar ve Raporlar:


* Kritik bilgileri görüntülemek için interaktif grafik panoları oluşturun.
* Tablolar, grafikler, tarih seçiciler ve listeler gibi bilgileri görüntülemek için birbirinden farklı kontrol türlerini kullanın.
* Raporları şirket standartlarında yapılandırın ve bunları otomatik olarak veya talep edildiğinde yayınlayın.
* Raporları, PDF, Excel®, HTML ve TIFF gibi çeşitli biçimlerde e-posta ekleri olarak gönderin.

SOLIDWORKS Manage Professional, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik için Microsoft® SQL Server Standard Edition kullanan, her şey dahil bir uygulamadır. SOLIDWORKS, DraftSight®, üçüncü taraf CAD sistemleri ve Microsoft Office® gibi çeşitli yazarlık uygulamalarında tümleşik olarak sunulur.

Farklı kullanıcı rollerini hedefleyen üç temel istemci tipi bulunmaktadır:

SOLIDWORKS Manage Professional Editor, SOLIDWORKS ve diğer popüler tasarım araçlarıyla çalışan mühendis ve tasarımcılara yönelik Windows tabanlı bir istemcidir. SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor'da bulunan tüm işlevlerin yanı sıra, karmaşık dosya ilişkilerinin ve dosya özelliklerinin yönetilmesi için uygulamaya özel entegrasyonlar da sunar. Buna ek olarak projeleri yönetmek, süreçlere katılmak, malzeme listeleri oluşturup düzenlemek ve panolar ile raporlara erişmek için gereken tüm özellikleri de içerir.

SOLIDWORKS Manage Professional Contributor esasında geliştirme projelerini yönetmesi, ürün yapıları oluşturması (CAD ve kayıt tabanlı bileşenler dahil) ve çeşitli iş süreçlerine katılması gereken kişilere yönelik Windows tabanlı bir istemcidir. Ayrıca, CAD dışı dosya verilerini ve ürünle ilgili diğer dosyaları (Word ve Excel gibi) hazırlayan kişilere yönelik SOLIDWORKS PDM Professional Contributor'da sunulan tüm işlevleri de içerir.

SOLIDWORKS Manage Professional Viewer; belge arama, görüntüleme ve yazdırma işlemleri yapması gereken kullanıcılara yönelik Windows tabanlı bir istemcidir. Buna ek olarak, SOLIDWORKS PDM Professional Viewer lisanslarıyla sunulan tüm işlevleri de içerir. SOLIDWORKS PDM Professional tabanlı iş akışları ile SOLIDWORKS Manage tabanlı süreçlere katılması ve panoları görüntülemesi, raporları çalıştırması ve proje ilerleyişini görmesi gereken kişiler için de uygundur.

SOLIDWORKS PDM Professional gibi SOLIDWORKS Manage da yukarıda belirtilen istemci türleri tarafından erişilebilen paket lisanslar (PSL'ler) sunar. Tüm lisanslar kullanıcıların elektronik süreçler ve iş akışlarını görüntüleyip bunlara katılmasını, panolar ve raporlara erişmesini ve proje zaman çizelgelerini görüntülemesini sağlar. Ayrıca kullanıcılar seyahat ederken veya ofiste değilken tarayıcı tabanlı kullanıcı arabirimi üzerinden de verilere erişebilir.

İşinizin başarısı genellikle bilgiye dayalı kararlar verebilmenize bağlıdır. Doğru bilgilere doğru zamanda erişim önemlidir, bununla birlikte farklı kaynaklardan verileri nasıl topladığınız da önemlidir. SOLIDWORKS Manage, dağıtılmış operasyonel çabalarınızı bir araya getirerek kararları daha fazla bilgiye dayanarak almanızı sağlar.

Panolar, projelerinizden, süreçlerinizden ve kayıtlarınızdan uygun bilgiler sunar ve her bir kullanıcıya en iyi şekilde uyacak biçimde yapılandırılabilir, böylece herkes kendi sorumlulukları için geçerli olan sayfada olur.

Görevler ayrı olarak veya projenin bir bileşeni olarak oluşturulabilir ve listeden veya Görev Kartından atanabilir ve görüntülenebilir.  Bir yayınlama sürecinden geçmesi gereken daha karmaşık iş süreçlerini içeren bazı görevleri otomatikleştirmek için Süreç Yönetimi Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Örneğin, yeni bir ürün dahil etme süreci, ilgili ürünün montaj talimatlarını oluşturmak ve yayınlamak için ikincil bir işlemi başlatır. Bu esneklik ile, birden fazla departmanı bir başlangıç noktasından otomatik olarak dahil edebilirsiniz.

Ayrıca SOLIDWORKS Manage, belgelerinizin durumunu SOLIDWORKS PDM'de değiştirebilir ve şirketteki görevi ne olursa olsun tüm kullanıcıların tek bir doğru kaynakla çalışmasını sağlar.

Diğer bir genel çıktı, müşteriye satılan ürün için malzeme listesidir (BOM). SOLIDWORKS Manage, CAD BOM'u yeniden kullanır, böylece öğeleri kolayca ekleyebilir, yapılandırılabilir ve gerektiğinde farklı biçimler oluşturabilirsiniz.

Tüm çalışmalarınız başladığında ve tamamlandığında Panolar otomatik olarak güncellenir, böylece her zaman en güncel ve doğru bilgileri parmaklarınızın ucunda tutarsınız. Daha doğru, erişilebilir ve zamanında bilgi almak amacıyla operasyonel çalışmalarınızı geliştirmek için SOLIDWORKS Manage'ı kullanın, böylece iş kararlarını daha fazla bilgiye dayanarak daha hızlı şekilde alabilirsiniz.

 

SOLIDWORKS Manage

Dökümanlar