abk teknik solidworks

SprutCAM


2.5 Eksen İşleme
Ceplerde, adalarda, slotlarda, dikey kenarlarda, düz yüzeylerde ve deliklerden oluşan parçaların işlemi için kullanılır. Genellikle SprutCAM kaba ve ince işleme yollarını oluşturur. SprutCAM güçlü bir otomatik geometri tanıma özelliğine sahiptir. Her tip delik işleme desteklenmektedir.

3 Eksen İşleme
Bu işlemin özelliği, takımın aynı anda iş parçasının üç eksenine göre hareket edebilmesidir. Diger yandan, SprutCAM'in üç eksende de hareket edebilmesi için iş parçasının 3D modeli olması gerekir. Herhangi bir CAD sisteminde iş parçası modellenip, takım yolları kolaylıkla çıkartılabilir.

Döner Takımla İşleme
Döner işleme, türbin kanatları gibi karmaşik yüzeyli parçaları, vidaları ve bunların yanı sıra kam milleri ve krank milleri gibi detayları elde etmek için tasarlanmıştır. Havacılık, otomotiv, petrol ve gaz sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bir çok dekoratif şekiller ve diğer kompleks parçaların üretim sürecinde yaygın bir kullanım alanı vardır.

5 Eksen İndeks
SprutCAM sistemi 4 (3+1) ve 5 (3+2) eksen işlemeler için NC programları çıkartır. İndeks işleme sürecinde, eksenler kilitlenerek tüm 2, 2.5 ve 3D operasyonları kullanabilirsiniz. Sonuç olarak NC geliştirme süreci 4-, 5-eksen işleme operasyonlarında önemli ölçüde kolaylaştırılır.

5 Eksen Sürekli İşleme
SprutCAM'ın bütün çok eksenli makineler için CLData oluşturulmasını sağlayan 5- eksen sürekli işleme stratejileri vardır. CLData, işleme sırasında takımla makinenin çarpışmasını önlemek için, takım yolunu makinenin oluşturulan 3D modelini dikkate alarak çıkarır.

Tornalama
SprutCAM herhangi bir karmaşıklıktaki parçaların tornalanması için tüm strateji setlerini içerir. Bilinen tüm tornalama çevrimlerini destekler. Takım yolları kalan malzeme dikkate alınarak yapılır. Kesme modları otomatik olarak ayarlanır.

C Eksen Torna
SprutCAM’ın Torna-Frezeleme modülü CNC Swiss-Type torna tezgahı dahil olmak üzere çok amaçlı Torna-Frezeleme merkezlerini destekleyen ve tornalama yaptıktan sonra, frezeleme programlama yöntemleri içeren bir modülüdür. Tornalama modülünün kolay arayüz ve özellikleri kaba işlem, ince işlem, kanal açma ve diş çekme gibi işlemlerinin programlamasını sağlar.

Multi-Task İşleme
SprutCAM’ın birkaç iş parçaların çok takımla eşzamanlı işlenmesi için NC programlarının oluşturulmasını sağlayan alt fener mili ile çok amaçlı torna tezgahlarının progralama özelliği vardır.

Tel Erezyon
EDM işlemleri dik pozisyonda eğilmiş tel ile iç ve dış konturların işlenmesini sağlar. SprutCAM’ın otomatik, interaktif ve hassas senkronizasyon özellikleri ile 4 eksenli işleme için stratejileri vardır.

Robot
Endüstriyel robotların OFFLINE programlanması (OLP) icing tek ve en iyi ortam. An efficient robot machining solution for the rapid creation of complex collision-free 3D movements in native 6 or more axes code (5 to 6 axis transformations are not required)

Jet Kesim
SprutCAM CLData’sının oksijen, plazma, su jet ve lazer kesimi için oluşmasına olanak sağlar. Kesme stratejisi kesilecek olan parçaların sıralamasının kontrol edilmesini saglar. Sıcaklıktan oluşan deformasyonu azaltmak için çapraz parçalar oluşturulmuştur.

SprutCAM

Klasik şemalı tezgahta tezgah takımlarının karşılıklı hareketini dikkate almak gerekli olmadığı takdirde takım yolunun hesaplanması uygun olan tezgahın soyut şeması için yapılır hem de takımların ve karşılıklı konumlarının ayrıntılı açıklama olmadan. 

Programalar oluşturduğunda ana eksenler için yanı sıra palet, sabit mesnet, punta başlığı, döner eksen freni v.b. ekstra eksenler için komutlar üretilir.   

Tezgahın kinematik şeması hem manuel kontrollü hem de program kontrollü cihazlar içerebilir.

Takımların farklı türleri takım kütüphanesine veya lokal takım kutularına birleştirebilir, ki ilgili tezgahlar ile ilişkin olabilir. Üreticiden veya teknolog için tercihli olan özelliklerine göre gruplandırılmış uygulamalı takımlardan oluşturulmuş takım kütüphaneleri kullanılabilir.   

Seçilmiş ekipmana bağlı olarak sistemde ancak şu ekipmanda gerçekleştirilebileceği işleme yöntemleri etkinleştirilir. Varsayılan işleme parametreleri de seçilmiş ekipmana bağlı olarak getirilir.

 

İşleme simülasyonu imkanı emek yoğunun, takım ömrünün, ekipman tokluğunun ve diğer parametrelerin kriterlerine göre işleme teknolojisinin optimize edilmesini sağlar. Simülasyon sürecinde tezgah destekleme ve çalıştırma mekanizmaları dikkate alarak iş parçasının işlenme süreci görsel kontrol yöntemi ile  kullanıcı tarafından kontrol edilir. Ayrıca, çarpışmalar ve kabul edilmez kesme değerleri alğıladığı program blokları sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir.
 

“İşleme süreci” teknolojik işlemlerinin farklı türlere erişimi sağlar. Bazı işlemler ayrı gruplar içerebilir: bu nedenle, teknolojik süreç hierarşik bir yapısına sahiptir ve “ağaç” türü işlemler listesini içerir. Teknolojik süreç farklı türlerde işlemleri sınırsız sayıda içerebilir. İşlemler listede göründükleri sırada ortaya çıkan NC programına eklenecektir. Her yeni oluşturulan işlem her zaman işlem listesinin sonuna eklenir. İşlem listesinde teknolojik işlemler sırasının değiştirilmesi, işlemlerinkaldırılması ve parametrelerini düzenleyerek geçerli işlemin değiştirilmesi mümkündür. Takım yolu görününrlüğünün kontrolü ve hesaplama-teknolojik kartının oluşturması mümkündür. Ayrıca, “paket” modunda işlemlerle çalışması mümkündür (tek işlem veya tüm işlemlerin yürütmesi).     
 

SprutCAM çok eksenli frezeleme, frezeleme, tornalama, torna-frezeleme, tel erezyon ve CNC işleme için NC programları oluşturma sistemidir. Çeşitli kinematik şema ile tezgahlar için NC programlarının oluşturmasına izin verir ve herhangi bir CNC tezgahı içinuygulanabilir.

SprutCAM ileri fonksiyonelliği ve takımların geniş yelpazesi sayesinde kalıplar, döküm kalıpları, prototipler, makine veya montaj parçaları, özel ve seri parçalar, temel ve yedek parçalar, ahşap parçaları, modeller, oyma resimler ve yazıtları için etkin sistemdir.

 

SprutCAM 11 / Solid Tool
SprutCAM 11 / Genel Tanıtım
SprutCAM 11 / Simülasyon

Dökümanlar